Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan şöhretimiz gibi konular hakkında konuşan bu evi Satürn yönetir ve Mars yücelen bir konumdadır.